شركت مديريت شبكه برق ایران

معاونت راهبری

جهت دریافت حساب کاربری با دفتر روابط عمومی شرکت مدیریت شبکه برق ایران با شماره 85162010 یا 85162011- 021 تماس حاصل فرمایید

در صورت بروز مشکل فنی در سيستم گزارشات دیسپاچینگ ملی (خطا در دریافت گزارش) با شماره 85162584-021 تماس حاصل فرمایید.

نام کاربری :
کلمه عبور:

تهيه شده توسط شرکت رهنماد انديشه

ویرایش 1.1.7